A Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara meghirdeti

Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakvizsgás szakirányú

továbbképzési szakját.

 

2008-tól az alapképzési szakon kívül ennek a szaknak az elvégzése lesz a feltétele az általános és középiskolában oktatott ember-, erkölcs és társadalomismeret jellegű különböző néven (Embertan, Emberismeret, Ember és társadalom, etika, Etika, Társadalomismeret és etika, Emberismeret és etika) tárgyak tanításának.

A 4 féléves akkreditált szakirányú továbbképzési szak a 16/2001. (V.25) OM rendelet alapján folyik. Az MK 20/2001 VI.30 rendelet szerint maximum 180 órás (egy félév alatt is elvégezhető) képzés keretében pedagógus-szakvizsgát is tehetnek a jelentkezők, s ez esetben az oklevélben a  szakvizsgázott pedagógus is szerepel.

A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, valamely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szakoktató, pedagógia, nevelőtanár, szociálpedagógus) vagy hittanár, hitoktató, teológia szakon szerzett szakképzettség. Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek már egyetemi végzettségük, és opedagógusi képzettségük, valamint azoknak a főiskolai végzettségüknek, akiknek nem áll módjukban a négy éves levelező képzést elvégezni.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Alapképzésben szerzett szakképzettségtől függően: ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú szakos pedagógus vagy hittanár vagy hitoktató vagy teológus

A képzés indításának időpontja: 2006. szeptember vége (amennyiben időben megfelelő számú jelentkező gyűlik össze, ha nem 2007. februárjában indítjuk a  képzést)

A képzés helye: a Pannon (Veszprémi) Egyetem veszprémi és győri képzési helyei.

A képzés díja: a létszámtól is függően félévenként 90-110.000Ft.

A képzési idő4+1 félév (400 + max.180 tanóra).

A képzésre félévenként négy hétvégén kerül sor: csütörtökön 13.00-től szombaton 12.00 óráig.

A képzés főbb tanulmányi területei

a) Pszichológiai, szociálpszichológiai és kommunikációs tantárgycsoport ( kb. 25 %)

b) Filozófiai és etikai tantárgycsoport (kb. 25 %)

c) Szociológiai, kultúra- és vallástudományi tantárgycsoport (kb. 25 %)

d) Természetkép és ökológia tantárgycsoport (kb. 5 %)

e) Embertan (5 %) ,szaktárgyi tantárgypedagógia és iskolai gyakorlat (kb. 20%)

A képzés vezetője: Kamarás István, a Veszprémi Egyetem habilitált egyetemi docense

A hallgatók a pszichológia, szociológia, filozófia, teológia, hittanár, pedagógia, szociálpedagógus, kulturális antropológia, vallástudomány vagy egyéb szakokon szerzett oklevél alapján a főbb tanulmányi területek tárgyai legfeljebb negyed részének a felvétele alól, az emberismeretet, etikát tanfolyami képzés alapján több éve tanító pedagógusok pedig az iskolai gyakorlati tárgyak alól felmentést kaphatnak, ami által a képzési idő legfeljebb egy félévvel csökkenhet.

Jelentkezés: a 2006. szeptemberében induló képzésre 2006. sz6eptember 15-ig, a 2007. februárban induló képzésre 2006. december 15-ig lehet jelentkezni.

Cím: Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Antropológia és Etika Tanszék (8201 Veszprém Pf.: 158), tel: 88/622-786, fax: 88/622-788, e-mail: etika@almos.vein.hu

 

2006. augusztus 15.

 

Géczi János

                                                                       habilitált egyetemi docens

                                                           a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara

                                   Antropológia és Etika Tanszéki Csoportjának vezetője

 


 

 

 

 

 

Alulírott jelentkezem a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara által

2005 februárban

2005 szeptemberben

indítandó (Húzza alá a megfelelő szöveget!)

 

ˇ          Ember-, erkölcs- és vallásismeret 4 féléves szakirányú továbbképzésre

ˇ          Ember-, erkölcs és vallásismeret továbbképzés 5 féléves, pedagógus szakvizsgával kombinált változatára

 

 

Név: _______________________________________________________________________

Születési hely, idő: ___________________________________________________________

Cím (ha van e-mail cím), telefon: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Munkahely: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Felsőfokú végzettségek (szak, intézmény, év): ______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Beszámítható képzés és továbbképzés: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Egyéb: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Dátum: ______________________________

 

 

 

 

 

_______________________
aláírás